NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ

(Viết xong ngày 25/9/2020.) A. LỜI GIỚI THIỆU (Dài 24 trang A5.) B. TÌM HIỂU PHẦN DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC ẤN PHẨM CHƠN LÝ (Dài hơn 10 trang A5.) C. NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ (Dài gần 4 trang A5.) D. HỌC CHƠN LÝ (Dài 8 trang A5.) E. CÁC PHẠM TRÙ TƯ TƯỞNG CỦA BỘ CHƠN LÝ (Dài hơn 4 trang A5.) F. TIỂU KẾT
Thay vì bảo: “Vô ngã là Niết-bàn.”, Giáo pháp Khất sĩ dạy: “Ý định là Niết-bàn.”. Trong bài Luật Khất Sĩ Sư trưởng Minh Đăng Quang đã viết câu đó. Đến bài Thần Mật ngài lại viết: “Ý định gọi là chơn như, hay là không có ý, nghĩa là không có ý vọng động.”. Chúng ta sẽ phân tích đạo lý Ý định là Niết-bàn chơn như, để góp phần làm sáng tỏ Giáo pháp Khất sĩ.
Tóm lại, nói “Đời là biển khổ” là gượng nói. Chư pháp vô tướng, đời không nhất định là khổ. Khi khuyên người đang say đời thì có thể nói Đời là biển khổ, ý là cho người tỉnh giấc mê say, thật ra thì không phải như lời nói!
Khi đến với Đạo Phật Khất Sĩ, người ta thường hỏi: “Sao ở đây gọi là tịnh xá?”, “Tịnh xá là gì?”… Do vậy bài viết này sẽ làm sáng tỏ về tịnh xá. Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã lập hơn 400 tịnh xá ở Việt Nam, với những đặc trưng và đạo lý của nó. Xin hãy theo dõi những phần dưới đây để hiểu được về các tịnh xá ấy.
Giáo sư Lê Xuân Khoa dạy triết học tại Sài Gòn trước năm 1975. Đây là bài viết về Thiền của giáo sư vào thời đó, chúng tôi xin phép trích đăng để độc giả tham khảo. Lưu ý: NỘI DUNG BÀI NÀY CHƯA PHẢI LÀ THIỀN. Hãy xem vì sao vậy? (Sách PHÁP MÔN TỌA THIỀN của tác giả Pháp sư Giác Nhiên in vào năm 1964 có trích dẫn bài này.) --- Nhân tiện tham khảo bài PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG VÀ TRIẾT LÝ THIỀN của cùng tác giả đăng trong tạp chí BK. số 138.
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID-19. VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH! VÌ AN TOÀN CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG!
BBT. Ánh Nhiên Đăng thành kính tưởng niệm 66 năm đức Minh Đăng Quang vắng bóng
Đóng chuông U minh là đóng chuông lớn để thức tỉnh những chúng sanh đang bị đọa đày nơi cõi U minh. Pháp này có từ thời nhà Lương, đầu thế kỷ thứ VI ở Trung Quốc. Đây là một việc công quả cần được làm với tâm từ bi, hoan hỷ, cho những kẻ đang bị đọa đày đón nhận được.
Lập mấy cảnh để nêu đạo lý Có hiểu ra mới biết tu hành Bằng không rõ được mối manh Uổng công hình thức tu hành sớm hôm.
Lịch sử Phật giáo thế giới giai đoạn khởi nguyên đã ghi nhận về A-la-hán Đại Thiên, một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới Phật giáo Ấn Độ hơn 2400 năm trước, kiểu như ông Donald Trump của nước Mỹ ngày nay. Không xác định được nhà sư Đại Thiên – Mahadeva là người thật, xuất thân ở đâu, vì những thông tin trái chiều của hai bên là các phái Đại chúng – Mahasaṅgha và các phái Thượng tọa – Theravada ở Ấn Độ,
Trang 12345678910