NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ

Bài này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì thích đáng, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, biết làm sao hơn!
Quan năm 2019, chúng tôi tiếp tục xuất bản được: 4. CHÁNH LUẬN TẬP III của tác giả KS. Minh Bình, khổ 14,5 x 20.5cm, 184 trang ruột in một màu, giấy ford kem 70 gsm, bìa tay gấp, in 4 màu, cán màng mờ, giá 20.000 đồng.
Huệ hay Trí huệ là trí biết rõ như thật, nhà Phật còn hay gọi là Trí Bát-nhã. Cái biết đó do tâm giác ngộ, có tính trực tiếp, biết rõ, chính xác cụ thể. Trong khi trí thức lại là những cái biết suy diễn, đoán chừng, không xác định.
Ngày nay, nhiều Phật tử Việt Nam còn thường nhắc đến nhà bác học Albert Einstein bằng một trích dẫn câu nói “nổi tiếng” của ông: “Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được các nhu cầu của khoa học, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo.”.
Trong Bát chánh đạo, phần Chánh định triển khai ra gồm có bốn định: Sơ định, Nhị định, Tam định và Tứ định. (Còn gọi là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền.) Nói đến thiền định đức Phật dạy thì căn bản chính là bốn thiền định này. Xét trong nhà Khất Sĩ, tình hình tu tập thiền định được nhận thấy như sau:
Một bài viết quá hay, phản ánh đúng thật trạng của quan chức VN. XIN RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC ! Chân thành cảm ơn đồng chí NTT.
Sống thực dụng là bất chấp thật tế, bất chấp năng lực thật sự của mình ra sao mà chỉ chăm chăm giành được cái lợi nhỏ trước mắt, ngoài ra mặc kệ hậu quả sau này nghiêm trọng thế nào.
BÀI ĐÃ ĐĂNG TRONG THƯ VIỆN CHÁNH PHÁP / TÁC PHẨM MỚI / NGÀY 22-02-2012. BBT ĐĂNG QUA ĐÂY CHO DỄ THEO DÕI.
Hãy xem 2 anh em trai ở Anh, và nghĩ đến TẤM LÒNG VÀNG trong câu chuyện này là gì nhé. Xin cảm ơn.
Nghi thức cúng ngọ của Phật giáo Khất Sĩ đã được định hình từ thời Tổ sư Minh Đăng Quang lập đạo vào cuối thập niên 1940 tại miền Nam Việt. Nội dung của nghi thức đó được trình bày qua Chơn lý số 18 – Bài Học Khất Sĩ. Nghi thức vốn giản dị, còn nội dung thì sâu sắc. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Nghi thức cúng ngọ trong Chơn lý số 18.
Trang 12345678910