NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Bài này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì thích đáng, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, biết làm sao hơn!
Ngày nay, nhiều Phật tử Việt Nam còn thường nhắc đến nhà bác học Albert Einstein bằng một trích dẫn câu nói “nổi tiếng” của ông: “Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được các nhu cầu của khoa học, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo.”.
BÀI ĐÃ ĐĂNG TRONG THƯ VIỆN CHÁNH PHÁP / TÁC PHẨM MỚI / NGÀY 22-02-2012. BBT ĐĂNG QUA ĐÂY CHO DỄ THEO DÕI.
BBT Ánh Nhiên Đăng kỷ niệm 65 năm thầy Tổ vắng bóng, 1954 – 2019.
Về sự thờ phượng ở các tịnh xá vào thời Tổ sư Minh Đăng Quang lập đạo, theo đúng tinh thần của đạo thì TRONG CÁC TỊNH XÁ KHÔNG CÓ THỜ PHƯỢNG GÌ CẢ. Đây là một sự thật lịch sử và hoàn toàn đúng đạo lý, đúng tác phong của nhà Phật.
Hiện nay, có nhiều nhà Phật học cho rằng hoàn toàn không có cái ta, rằng đạo Phật là tôn giáo duy nhất phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Quan điểm “Hoàn toàn không có cái ta” dám chắc là không đúng. Nên trong bài viết này sẽ chứng minh VÔ NGÃ LÀ LỜI DẠY PHÁ CHẤP CỦA ĐỨC PHẬT, và GIÁC NGỘ NGÃ LÀ ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CỦA ĐẠO PHẬT.
Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 64 năm SƯ TRƯỞNG MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954 – mùng 1 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018.
Thưa quý đọc giả, Bài viết này của Hành Vân đã được viết và đăng vào năm 2013, đến nay được tác giả chỉnh lý và bổ sung, nên chúng tôi cho đăng lại để quý đọc giả theo dõi. Xin quý vị hãy lưu tâm. BBT. Ánh Nhiên Đăng.
Bài này được viết để xem xét lại những đường lối đã qua và xác lập định dạng cho một hệ thống, do vậy nó sẽ nêu lên một vấn đề lớn: PHẢI CHĂNG ĐÃ CÓ 2 ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ, MỘT ĐẠO NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP CỦA NGÀI MINH ĐĂNG QUANG, VÀ MỘT ĐẠO TỔNG HỢP NAM TRUYỀN VỚI BẮC TRUYỀN CỦA CÁC VỊ KHÁC ?
VỚI 69 BÀI, NỘI DUNG BỘ SÁCH CHƠN LÝ THẬT RỘNG. HẦU NHƯ MỌI NGƯỜI ĐỀU CẢM THẤY KHÓ NẮM BẮT ĐƯỢC NỘI DUNG BỘ SÁCH NÀY. NHƯNG VỚI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HỌC KHÁCH QUAN, TA NHẬN THẤY NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ GỒM CÓ NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN SAU:
Trang 12345